Новое в законодательстве 01.05.2020

You are here

  1. Сақтандыру холдингінің, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының (артықшылықты акцияларды шегере отырып) жиырма бес пайыздан астамын тікелей немесе жанама иеленетін жеке тұлғаның пруденциялық нормативтерді ұстап тұру бойынша шаралар туралы нұсқаулықты бекіту туралы

    Қабылдау нөмірі: 135
    Қабылданған уақыты: 03.09.2010
    Мемл.тізілімдегі нөмірі: 55033
    Статус: күшінде