Байланыс

You are here

Редакцияның мекенжайы: 010000, Астана қ.,  Қонаев көшесі, 12/1, "Сулы-жасыл желек жолда" бизнес-орталығы

тел.: +7(7172)57-25-11

e-mail: m-a2020@mail.rulozman777@mail.ru