Аналитикалық қызмет

 
  • зерттелетін мәселелер бойынша шетелдік тәжірибені талдау және шолу;
  • халықаралық шарттар мен шет елдердің заңнамасын талдау;
  • заңнаманы және қабылданған халықаралық міндеттемелерді үйлесімдігі және үйлестіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық-шарттық базасын талдау;
  • халықаралық құқық саласындағы заң шығару және құқық қолдану тәжірибесін талдау;
  • конституциялық, әкімшілік заңнама және мемлекеттік басқару саласындағы заң шығару және құқық қолдану тәжірибесін талдау;
  • азаматтық, еңбек, отбасылық, кәсіпкерлік, корпоративтік, міндеттемелік, экологиялық, жер құқығы, шарттық қатынастар, зияткерлік меншік құқығы, азаматтық-процестік заңнама, атқарушылық іс жүргізу саласындағы заң шығару және құқық қолдану тәжірибесін талдау;
  • қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасы, криминология, криминалистика және жедел-іздестіру, құқық қорғау қызметі саласындағы заң шығару және құқық қолдану тәжірибесін талдау.