ҚР конституциясы - қоғам мен мемлекетті әлеуметтік жаңғыртудың іргелі негізі