Права человека в условиях глобальной цифровизации: практика Казахстана и передовой опыт стран-участниц ОЭСР/ЕС

 
ЖАҺАНДЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЦИФРЛАНДЫРУ: ҚАЗАҚСТАН ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ЭЫДҰ / ЕО ҚАТЫСУШЫ ЕЛДЕРІНІҢ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ
 
(ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРАКТИКА КАЗАХСТАНА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СТРАН-УЧАСТНИЦ ОЭСР/ЕС - Бастапқы атауы)
 
Монография
 
Осы ғылыми басылымда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) және Еуропалық Одақ (ЕО) елдерінің озық тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан Республикасында жаһандану жағдайында адам құқықтарын қорғаудың қазіргі заманғы жүйесіне талдау жасалған.
Зерттеу проблемаларды анықтау және талдау, сондай-ақ қазақстандық киберкеңістікте адам құқықтарын қорғау тетігін іске асыруды жетілдіру бойынша жан-жақты зерттеу және ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу мақсатында жүргізілді.
Басылым мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне, ғылыми қызметкерлерге, заңгерлерге, оқытушыларға, докторанттарға, магистранттарға, заң университеттері мен факультеттерінің студенттеріне арналған.
 
Ғылыми басылымның толық нұсқасымен "Zan" деректер базасының «Баспа басылымдары» бөлімінде танысуға болады https://zan.kz/.
Оқырмандар назарына! Бұл басылымды авторлық ұжым орыс тілде дайындады.