Общественный мониторинг: состояние и перспективы развития

 
ҚОҒАМДЫҚ МОНИТОРИНГ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ
 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ - Бастапқы атауы)

Осы ғылыми зерттеуде негізгі ережелер, сондай-ақ бірқатар ғылыми басылымдарда жарияланған және тиісті уәкілетті органдарға жіберілген ғылыми-практикалық конференциялардағы, дөңгелек үстелдердегі баяндамаларда, Талдамалық анықтамаларда ұсынылған тұжырымдар мен ұсыныстар қамтылады.

Бұл жұмыс құқықтық мониторинг жүргізу, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиімділігін бағалау және болжау процесінде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл проблемаларын шешуге бағытталған.
Сонымен бірге, ұсынылған ғылыми зерттеу материалдары заң шығару қызметінде және мемлекеттің құқықтық саясатының жекелеген бағыттарын қалыптастыру кезінде қолданылуы мүмкін. Енгізілген ұсыныстар заңнаманың тиімділігін арттыруға, оның сапасын, жүйелілігін, келісімділігін, тұрақтылығын арттыруға, кейбір ұғымдарды нақтылауға ықпал етуі мүмкін.
 
Ғылыми басылымның толық нұсқасымен "Zan" деректер базасының «Баспа басылымдары» бөлімінде танысуға болады https://zan.kz/.
Оқырмандар назарына! Бұл басылымды авторлық ұжым орыс тілде дайындады.