Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасы тұрғысынан қазіргі заманғы қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының мәселелері: қылмысқа қарсы іс-қимыл, азаматтардың құқықтарын қорғау және қалпына келтіру

Монографияда олардың жүйесін жетілдіру процесі арқылы заңнамада көзделген жаза түрлерінің сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды ғылыми зерттеу нәтижелері ұсынылған, отандық флораны қорғаудың проблемалық мәселелері, жасанды интеллектті қылмыстық мақсаттарда пайдаланғаны үшін қылмыстық жауаптылықты енгізудің объективті шарттары зерделенген.
Қылмыстық сот ісін жүргізудің құқық қорғау және құқықтық қалпына келтіру әлеуеті қарастырылады. Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің қылмыстық құқық бұзушылықпен бұзылған азаматтардың құқықтарын қорғау мен қалпына келтірудің тиімді қылмыстық-процестік құралдарына қол жеткізуін қамтамасыз ету тетіктері ашылады, қылмыстық зиянды өтеу тәртібін жетілдіру жөнінде ұсыныстар беріледі, қаржылық тергеу институтын дамытудың болжамды бағыттары ұсынылады.
Кітап судьяларға, прокурорларға, тергеушілерге және құқық қорғау және арнайы органдардың басқа қызметкерлеріне, заң саласындағы оқу орындарының оқытушылары мен білім алушыларына пайдалы болады.