Ақпараттық құқықтық жүйелерді қалыптастыру басқармасы

You are here

«Заңнама құқықтық ақпарат орталығы» ШЖҚ РМК Акпараттық құқықтық жүйелерді қалыптастыру басқармасы (бұдан әрі – басқарма)  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі - НҚА) мемлекеттік есеп жүргізу және құқықтық ақпарат жүйесінің жұмыс істеуі саласындағы іске асыру қызметін өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.

Байланыс
Тел.: +7(7172) 57-65-07
 

Департамент басшысы  – Гаухар Жұмағалиқызы Оташева
 
Департаменттің негізгі міндеттері:
 • «Заң» ДБ-ны мемлекеттік және орыс тілдерінде қалыптастырады;
 • «Заң» ДБ-да орналастырылатын НҚА мониторингі және мағыналық өңдеу. 

Департамент:

Құқықтық ақпарат жүйесінің қызмет етуін қамтамасыз ететін міндеттерді іске асыру мақсатында:

 • ДБ енгізу үшін мемлекеттік және орыс тілдеріндегі актілердің орталықтандырылған жинағын;
 • ДБ енгізілетін құжаттарды электрондық өңдеу;
 • ДБ қалыптастыруды;
 • ДБ-дағы НҚА мәтіндерін бақылаулы күйде ұстау;
 • деректер базасына енгізілген актілердің есебі;
 • ДБ анықтамалықтарын бақылаулы күйде ұстау;
 • деректер базасының мазмұны бойынша түсініктеме;
 •  өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Әділет министрлігі web-сайтының нормативтік базасын өзектендіру.

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің бірыңғай мемлекеттік есебін жүргізуді қамтамасыз ететін қызметтерді іске асыру   мақсатында:

 • Мемтізілімге енгізуге жататын НҚА-ның орталықтандырылған жинағын;
 • Мемтізілімге енгізілетін құжаттарды электрондық өңдеу;
 • латенттік ақпаратқа НҚА  талдауын және мониторингін;
 • қолданыстағы заңнамаға НҚА қайыра сілтеулерін қалыптастыру;
 • ДБ-дан терминдер сөздігін қалыптастыру, жүргізу және оларды өзекті күйде ұстау;
 • ДБ-ның «Тақырып бойынша іздеу» бөлімін қалыптастыру және жүргізуді;

Латенттік ақпаратқа НҚА талдауын және мониторингін жүргізуді қамтамасыз ететін қызметтерді іске асыру мақсатында:

 • мағыналық өңдеуге жататын және бланкеттік нормалардан тұратын НҚА-ны іріктеу және зерделеу;
 •  өңделіп жатқан НҚА-да қайыра сілтеуді орындау міндетті болып табылатын НҚА-ны іріктеу және зерделеу;
 • НҚА-дағы қайыра сілтеуді қалыптастыру;
 • қайыра сілтеуді қалыптастыру бойынша жұмыс орындалған НҚА-ның есебі, мониторингі және актуалдандыру;

ДБ терминдерінің сөздігін қалыптастыру және жүргізу бойынша қызметтерді іске асыру мақсатында:

 • жаңа терминдерді айқындау мақсатымен НҚА-ны іріктеу және зерделеу;
 • ДБ-дағы терминдер сөздігін қалыптастыру және жүргізу;
 • оларды өзекті күйде ұстау;
 • ДБ-дағы терминдер сөздігіне қатысты мәселелер бойынша түсініктеме;

ДБ-ның «Тақырып бойынша іздеу» бөлімін жүргізу және мониторингі бойынша қызметті іске асыру мақсатында:

 • бөлімге енгізу үшін жаңа тақырыптарды айқындау мақсатымен НҚА-ны іріктеу және зерделеу;
 • ДБ-ның «Тақырып бойынша іздеу» бөлімін қалыптастыру және жүргізуді жүзеге асырады.